Onze oplossingen:

Giften

U kunt een maandelijkse of jaarlijkse gift doen.

Dankzij uw maandelijkse bijdrage (5 €, 10€, 20€ en 50€) kunnen we een ondersteuning op lange termijn voorzien.

Ofwel doet u een jaarlijkse overschrijving.

Duo-schenking

In het raam van uw successieplanning kunt u eveneens het Fonds steunen via een Duo-schenking waardoor uw nabestaanden fiscale voordelen genieten. Bespreek dit met uw notaris.

Wij staan eveneens ter beschikking voor meer informatie.

Sponsors

Uw bedrijf of uw vereniging kan eveneens het Fonds sponsoren, ofwel een instrument of een jonge muzikant helpen een instrument te verkrijgen. In dit geval zal het instrument uw naam dragen.

Rekening nr: BE10 0000 0000 0404   van de Koning Boudewijn Stichting met als referentie  019/ 2120/ 00054  welke eigen is aan het Fonds “Het instrument van de muzikant”.

 


Giften vanaf 40€ per jaar naar de Stichting bekomen een belastingvermindering van 45% van het effectief overgeschreven bedrag.

Giften vanuit Frankrijk, Nederland, Groot Hertogdom Luxemburg of Denemarken bekomen fiscale voordelen afhankelijk van het land en dit dankzij de herkenning van de Koning Baudewijn Stichting in deze vier landen.

Maar ook

Bruikleen of gift van een instrument

Het Fonds stelt een instrument ter beschikking aan jonge muzikanten in afwachting van het uiteindelijk verwerven van hun instrument.

Heeft u een snaarinstrument ter beschikking ? Neem dan even contact met het Fonds (GSM : 0479/109.249).

Doe iets

Ondersteun het fonds als vrijwilliger, bijvoorbeeld tijdens onze evenementen (GSM : 0479/109.249)