Wie kan genieten van het Fonds Het instrument van de muzikant ?

Jonge muzikanten vanaf het 3de baccalaureaat aan een Belgisch Conservatorium die minstens een jaar les volgen in deze instelling en zelf niet over de nodige middelen beschikken om een instrument te kopen.

Het fonds focust eerst en vooral op snaarinstrumenten.

Volgende drie objectieve selectiecriteria worden gehanteerd :

  1. Eigen middelen:
    De student moet een van de volgende documenten voorleggen: genieten van een beurs, van bijkomende tussenkomst voor gezondheidszorg, beschikken over een attest van de Sociale Dienst van het conservatorium, of over gelijk welk document waaruit blijkt dat hij niet over de nodige inkomsten beschikt om aan deze uitgaven te kunnen voldoen
  2. Auditie:
    De student moet een muzikale uitvoering voorstellen aan een jury van professionele muzikanten
  3. Interview:
    Kandidaten worden door leden van het fonds “Het instrument van de muzikant” of door hen gedelegeerde personen geïnterviewd. Dit om de professionele motivering van de kandidaat te kunnen inschatten.

Deze drie stappen laten een objectieve evaluatie toe van muzikanten die zich tot het fonds wenden.
Het fonds “Het instrument van de muzikant” financiert de instrumenten prorata zijn financiële middelen. Het fonds is als enige bevoegd om de bedragen en het aantal gefinancierde instrumenten toe te wijzen. En dit zonder enig beroep vanwege de kandidaat of vanwege welke andere instelling.

Voor het academiejaar 2020/2021 steunt het fonds alleen muzikanten aan het Brussels Conservatorium.